Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

trường xưa

Ngôi trường xưa không có cổng

Ngôi trường xưa không có cổng và cũng không có bảo vệ, bao quanh trường là những hàng cây me, cây bàng, cây phượng... lúc nào cũng tỏa bóng mát rượi Phía trước trường, thay cho cổng trường…